Informatie

Het oude parochiehuis van St Willibrordus in de Vredestraat werd in neogothische stijl in 1895 opgetrokken als patronaatsgebouw. In 1936 werd het uitgebreid uitgebreid tot het huidige theatercomplex. Bekend als 'De Vrede' werd het jarenlang door een groep vrijwilligers van de parochie gerund. Het was de plek waar vele amateurtheatergezelschappen hun stukken hebben gerepeteerd en opgevoerd. Het jaarlijkse Landjuweel vond er vele jaren lang plaats. Het potentieel van dit zalencomplex bleef echter grotendeels onbenut. Een groep enthousiaste buurtbewoners wil daar verandering in brengen. Zij kregen het pand in erfpacht van de parochie met de bedoeling er een nieuwe werk- & speelplaats van kunst en ontmoeting van te maken, onder de vlag van “De Nieuwe Vrede”.

info@denieuwevrede.be

Openingstijden

MonGesloten
TueGesloten
WedGesloten
ThuGesloten
FriGesloten
SatGesloten
SunGesloten
Deals
Aankomende evenementen @ De Nieuwe Vrede