Privacy Statement BarDoggy

WIJZIGINGEN IN DE PRIVACY VERKLARING VAN BARDOGGY

BarDoggy B.V. kan deze privacy verklaring eenzijdig wijzigen. Daarom adviseren we je om deze policy regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Datum laatste wijziging: 14 mei 2018
Wees je bewust van mogelijke veranderingen in dit privacybeleid!


WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

BarDoggy B.V. maakt onderscheid tussen door jou actief en passief verstrekte gegevens.

Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die je aan BarDoggy verstrekt zonder dat je je daar misschien bewust van bent. Wanneer je BarDoggy gebruikt worden mogelijk een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van je computer, het MAC adres van je telefoon, de internet browser die je gebruikt, de laatste internetpagina die je hebt bezocht voordat je op BarDoggy uitkwam en de pagina's die je binnen ons platform bezoekt verwerkt.

Deze passieve gegevens worden uitsluitend gebruikt om een beter beeld te verkrijgen van hoe jij ons platform gebruikt. Zo kunnen we ons platform blijven verbeteren en persoonlijk maken. Hiervoor wordt software van onder andere google gebruikt (Google Analytics) waarbij onze data verder niet door google mag worden hergebruikt. Voor een complete lijst van de passief verzamelde gegevens kun je contact opnemen met BarDoggy via info@bardoggy.com

Actief: Er worden daarnaast ook gegevens die je actief en bewust aan BarDoggy verstrekt door ons opgeslagen. Nadat je de app download moet je een profiel aanmaken door in te loggen met Facebook. Vanuit je Facebook profiel bekijken wij welke horeca locaties je leuk vind, welke feestjes je bezicht hebt of waar je interesse in hebt getoont, wie je vrienden zijn en waar zij van houden en natuurlijk hoe oud je bent en of je een man of een vrouw bent. We gebruiken al deze gegevens zodat we de best passende uitgaans plekjes en feestjes bovenaan de tijdlijn in het now-scherm aan je kunnen tonen. Als je in de app bepaalde locaties, feestjes, foto's of aanbiedingen bekijkt, gebruikt, bezoekt of een hartje geeft dan slaan we deze informatie op zodat we nog beter begrijpen wat voor jou interessant is. 

De volgende persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt tijdens het registratieproces:

Voornaam;
Achternaam;
E-mail adres;
Geslacht;
Geboortedatum.

Overige actief verstrekte gegevens die worden verzameld en verwerkt zijn:

De hartjes die je aan locaties, feestjes, foto's of deals geeft;
De pagina's die je bekijkt in de app en op het platform;
De horeca locaties die je bezoekt.

Kortom, je gegevens zijn nodig om BarDoggy optimaal te laten functioneren en om je de leukste avondjes te bezorgen.


BEN JE JONGER DAN 16 JAAR?

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan BarDoggy B.V. verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacy policy heeft gelezen.

Kortom, wees je bewust van jouw verantwoordelijkheid.


WAAROM VERWERKEN EN VERZAMELEN WE DEZE GEGEVENS?

De door jouw actief verstrekte gegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

Om je (her)toegang te verlenen tot het BarDoggy platform;
Om je te laten zien welke leuke feestjes en plekjes er nu om je heen te vinden zijn;
Om een administratie bij te houden van alle bezoekers die een profiel aanmaken op BarDoggy;
Om contact met je te onderhouden over of in het kader van BarDoggy updates;
Om fraude en misbruik te voorkomen via BarDoggy;
Om Horeca locaties informatie te geven over hun bezoekstatistieken;
Kortom, je gegevens worden actief door ons gebruikt voor de dienstverlening.


LINKS NAAR DERDEN

In sommige gevallen kun je via BarDoggy doorgelinkt worden naar websites van derden. BarDoggy B.V. is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. Ook is BarDoggy niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van jouw openbare persoonsgegevens door andere bezoekers van ons platform.

BarDoggy gebruikt samengestelde paketten met data om bijvoorbeeld crowdcontrol, safety management en public advertising in te zetten. Hierbij wordt op annonieme basis data gedeeld met derden over bezettingsgraad van een bepaald gebied en demografie (gemiddelde leeftijd en percentage man/vrouw). Voor horeca locaties werkt BarDoggy als een persoonlijk loyaliteits systeem waarbij trouwe bezoekers herkent en beloont kunnen worden.
Zodra je de BarDoggy app verwijderd van je telefoon worden deze gegevens niet langer bijgehouden.


GEVONDEN WORDEN VIA ZOEKMACHINES

Jouw profielgegevens, anders dan jouw profielnaam, leeftijd, profielfoto en geslacht, kunnen in beginsel niet door externe websites, zoals zoekmachines, geïndexeerd worden. 

Kortom, wees je bewust van de openbare gegevens.


BEVEILIGING EN BEWAARTERMIJN

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. BarDoggy bewaart de inhoud van jouw profiel in beginsel zo lang als je profiel actief is. 


INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING VAN (PROFIEL)INFORMATIE

Je hebt het recht om je profielinformatie in te zien en te corrigeren. Omdat we gebruik maken van een actieve Facebook koppeling nemen we wijzigingen die je op Facebook aanbrengt direct over bij de opvolgende keer dat je BarDoggy gebruikt. Verwijdering van het profiel is niet via het platform mogelijk. Indien je expliciet wilt dat je profiel wordt verwijderd kun je dit via een verzoek aan BarDoggy kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@bardoggy.com met daarin je naam en je geboortedatum.

BarDoggy heeft als basisregel binnen twee weken op een verzoek tot verwijdering van het profiel te reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ze de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Je ontvangt na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht op het door jouw naar ons toe gebruikte e-mail adres. Indien BarDoggy (een deel van) de betreffende persoonsgegevens niet heeft verwijderd, zal worden toegelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien BarDoggy niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot verwijdering betrekking heeft, kan ze het lid vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. BarDoggy staakt de uitvoering van het verzoek totdat de bezoeker de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

We wensen je veel uitgaansplezier.